66 Students of MVN Qualified IIT JEE 2012

STUDENT SELECTED IN IIT-JEE
S.NO STUDENT’S NAME RANK
1 ARPIT AGARWAL 1
2 AARUSHI ARORA 386
3 SANJU AHUJA 576
4 VINAY KUMAR 1386
5 RIYA MIDHA 1400
6 SALIL SHARMA 1628
7 AAYUSH MUDGIL 1898
8 DEPESH GUGNANI 2239
9 VIBHANSHU SINGH BHARAMIA 2234/SC21
10 RITESH BALDVA 2373,OBC-300
11 ABHISHEK GARG 2662
12 RAKSHIT DABLA 2856
13 SAGAR GARG 3451
14 RAJAN NAGPAL 3647
15 SOURABH PANDEY 4196
16 SHALINI SINGH 4311, SC-48
17 RACHIT AGGARWAL 4666
18 KRISHNA KANT BHARDWAJ 4807
19 NAMAN GUPTA 4812
20 NIKHIL GARG 5022
21 DEEPANSHU ARORA 5507
22 ASTHA GUPTA 6044
23 BHARAT GUPTA 6658
24 ROHAN ARYA 7759
25 AISHWARYA GARG 7785
26 KANISHKA BANSAL 8298
27 AMAN GUPTA 8551
28 RADHIKA GUPTA 9076
29 BHANU AGGARWAL 9403
30 UDEET GULATI 9894
31 SHUBHAM SHARMA 9930
32 SHIKHAR MALHOTRA 9955
33 MOHIT RATHI 10058
34 SHASHANK GUPTA 10765
35 ANCHAL GUPTA 11438
36 AYUSH MALIK 11716
37 SANJALI MAKKAR 12117
38 ABHISHEK NAGPAL 12921
39 PRASHANT MISHRA 13205
40 RAHUL GERA 13603
41 MAYANK TEWATIA 13691
42 AVIRAL GUPTA 13809
43 GAURAV SINGH 14410
44 AAKASH AGARWAL 14797
45 ROHIT AGGARWAL 14906
46 KSHITIJ SRIVASTAVA 15526
47 GULSHAN CHAUHAN SC-616
48 SHIVANI CHAUHAN 17205
49 DRISHTI AGRAWAL 17555
50 AKASH MALHOTRA 17589

Leave a Comment